View on GitHub

NianioLang

Procedural programming language without pointers

Tematy na prace magisterskie

Zrealizowane prace powinny być przekazane na licencji MIT do domeny publicznej.

Realizację kodu, który zostanie wprowadzony do głównej wersji źródeł NianioLang.org firma Atinea nagrodzi stypendium w wysokości 3000PLN brutto. Możliwość wykonywania implementacji w siedzibie Atinea i rozliczenie za godziny za czas poświęcony na kodowanie.

Potrzebne nam tematy:

Tematy nie pilne

Kompilacja do stałej alokacji pamięci – bez potrzeby malloca (systemy wbudowane i real-time)

Przemyślenie systemu modułów

Funkcje wyższego rzędzu

Typy zależne (od Jacka)

Kompilacja do innych języków

Dowodzenie poprawności???

Kontakt

W przypadku zainteresowania zapraszam do kontaktu

Andrzej Gąsienica-Samek
ags@atinea.pl

Atinea Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 22 lok. 1
02-572 Warszawa